synonim cenzuralny

odm. cenzuralny, cenzuralna, cenzuralną, cenzuralne, cenzuralnego, cenzuralnej, cenzuralnemu, cenzuralni, cenzuralnie, cenzuralnych, cenzuralnym, cenzuralnymi, niecenzuralna, niecenzuralną, niecenzuralne, niecenzuralnego, niecenzuralnej, niecenzuralnemu, niecenzuralni, niecenzuralnie, niecenzuralny, niecenzuralnych, niecenzuralnym, niecenzuralnymi