synonim chatka

odm. chatka, chatce, chatek, chatkach, chatkami, chatką, chatkę, chatki, chatko, chatkom