synonim dodatni

odm. Rh-dodatni, Rh-dodatnia, Rh-dodatnią, Rh-dodatnich, Rh-dodatnie, Rh-dodatniego, Rh-dodatniej, Rh-dodatniemu, Rh-dodatnim, Rh-dodatnimi