synonim egotyzm

odm. egotyzm, egotyzmach, egotyzmami, egotyzmem, egotyzmie, egotyzmom, egotyzmowi, egotyzmów, egotyzmu, egotyzmy