synonim jawa

odm. jawa, jaw, jawach, jawami, jawą, jawę, jawie, jawo, jawom, jawy