synonim maksymalny

odm. maksymalny, maksymalna, maksymalną, maksymalne, maksymalnego, maksymalnej, maksymalnemu, maksymalni, maksymalnie, maksymalnych, maksymalnym, maksymalnymi, niemaksymalna, niemaksymalną, niemaksymalne, niemaksymalnego, niemaksymalnej, niemaksymalnemu, niemaksymalni, niemaksymalnie, niemaksymalny, niemaksymalnych, niemaksymalnym, niemaksymalnymi