synonim najść

odm. najście, najścia, najściach, najściami, najściem, najściom, najściu, najść