synonim namacalny

odm. namacalny, namacalna, namacalną, namacalne, namacalnego, namacalnej, namacalnemu, namacalni, namacalnie, namacalnych, namacalnym, namacalnymi, nienamacalna, nienamacalną, nienamacalne, nienamacalnego, nienamacalnej, nienamacalnemu, nienamacalni, nienamacalnie, nienamacalny, nienamacalnych, nienamacalnym, nienamacalnymi