synonim newralgia

odm. newralgia, newralgiach, newralgiami, newralgią, newralgie, newralgię, newralgii, newralgij, newralgio, newralgiom