synonim nyska

odm. nyska, nysce, nysek, nyskach, nyskami, nyską, nyskę, nyski, nysko, nyskom