synonim podatny

odm. podatny, niepodatna, niepodatną, niepodatne, niepodatnego, niepodatnej, niepodatnemu, niepodatni, niepodatny, niepodatnych, niepodatnym, niepodatnymi, podatna, podatną, podatne, podatnego, podatnej, podatnemu, podatni, podatnych, podatnym, podatnymi