synonim potulny

odm. potulny, niepotulna, niepotulną, niepotulne, niepotulnego, niepotulnej, niepotulnemu, niepotulni, niepotulnie, niepotulny, niepotulnych, niepotulnym, niepotulnymi, potulna, potulną, potulne, potulnego, potulnej, potulnemu, potulni, potulnie, potulnych, potulnym, potulnymi