synonim rolnicy

odm. rolnik, rolnicy, rolnika, rolnikach, rolnikami, rolniki, rolnikiem, rolnikom, rolnikowi, rolników, rolniku