synonim sportsmen

odm. sportsmen, sportsmena, sportsmenach, sportsmenami, sportsmenem, sportsmeni, sportsmenie, sportsmenom, sportsmenowi, sportsmenów, sportsmeny