synonim urozmaicony

odm. urozmaicony, nieurozmaiceni, nieurozmaicona, nieurozmaiconą, nieurozmaicone, nieurozmaiconego, nieurozmaiconej, nieurozmaiconemu, nieurozmaicony, nieurozmaiconych, nieurozmaiconym, nieurozmaiconymi, urozmaiceni, urozmaicona, urozmaiconą, urozmaicone, urozmaiconego, urozmaiconej, urozmaiconemu, urozmaiconych, urozmaiconym, urozmaiconymi