synonim utrata przytomności

odm. przytomność, przytomności, przytomnościach, przytomnościami, przytomnością, przytomnościom