synonim władczy

odm. władczy, niewładcza, niewładczą, niewładcze, niewładczego, niewładczej, niewładczemu, niewładczo, niewładczy, niewładczych, niewładczym, niewładczymi, władcza, władczą, władcze, władczego, władczej, władczemu, władczo, władczych, władczym, władczymi