synonim załącznik

odm. załącznik, załącznika, załącznikach, załącznikami, załączniki, załącznikiem, załącznikom, załącznikowi, załączników, załączniku