synonim determinanta

odm. determinanta, determinancie, determinant, determinantach, determinantami, determinantą, determinantę, determinanto, determinantom, determinanty