synonim eksponent

odm. eksponent, eksponencie, eksponenta, eksponentach, eksponentami, eksponentem, eksponentom, eksponentowi, eksponentów, eksponenty