synonim epos

odm. epos, eposach, eposami, eposem, eposie, eposom, eposowi, eposów, eposu, eposy