synonim gospodyni

odm. gospodyni, gospodyniach, gospodyniami, gospodynią, gospodynie, gospodynię, gospodyniom, gospodyń