synonim hala maszyn

odm. maszyna, maszyn, maszynach, maszynami, maszyną, maszynę, maszynie, maszyno, maszynom, maszyny