synonim impulsywny

odm. impulsywny, impulsywna, impulsywną, impulsywne, impulsywnego, impulsywnej, impulsywnemu, impulsywni, impulsywnie, impulsywnych, impulsywnym, impulsywnymi, nieimpulsywna, nieimpulsywną, nieimpulsywne, nieimpulsywnego, nieimpulsywnej, nieimpulsywnemu, nieimpulsywni, nieimpulsywnie, nieimpulsywny, nieimpulsywnych, nieimpulsywnym, nieimpulsywnymi