synonim nadział

odm. nadział, nadziale, nadziałach, nadziałami, nadziałem, nadziałom, nadziałowi, nadziałów, nadziału, nadziały