synonim nahajka

odm. nahajka, nahajce, nahajek, nahajkach, nahajkami, nahajką, nahajkę, nahajki, nahajko, nahajkom