synonim nieodległy

odm. odległy, nieodlegle, nieodlegli, nieodległa, nieodległą, nieodległe, nieodległego, nieodległej, nieodległemu, nieodległy, nieodległych, nieodległym, nieodległymi, odlegle, odlegli, odległa, odległą, odległe, odległego, odległej, odległemu, odległych, odległym, odległymi