synonim określony

odm. określony, nieokreśleni, nieokreślona, nieokreśloną, nieokreślone, nieokreślonego, nieokreślonej, nieokreślonemu, nieokreślony, nieokreślonych, nieokreślonym, nieokreślonymi, określeni, określona, określoną, określone, określonego, określonej, określonemu, określonych, określonym, określonymi