synonim paralelny

odm. paralelny, nieparalelna, nieparalelną, nieparalelne, nieparalelnego, nieparalelnej, nieparalelnemu, nieparalelni, nieparalelnie, nieparalelny, nieparalelnych, nieparalelnym, nieparalelnymi, paralelna, paralelną, paralelne, paralelnego, paralelnej, paralelnemu, paralelni, paralelnie, paralelnych, paralelnym, paralelnymi