synonim pobliski

odm. pobliski, niepobliscy, niepobliska, niepobliską, niepobliski, niepobliskich, niepobliskie, niepobliskiego, niepobliskiej, niepobliskiemu, niepobliskim, niepobliskimi, pobliscy, pobliska, pobliską, pobliskich, pobliskie, pobliskiego, pobliskiej, pobliskiemu, pobliskim, pobliskimi