synonim poddani

odm. poddany, poddane, poddanego, poddanemu, poddani, poddanych, poddanym, poddanymi