synonim podkasany

odm. podkasany, niepodkasana, niepodkasaną, niepodkasane, niepodkasanego, niepodkasanej, niepodkasanemu, niepodkasani, niepodkasany, niepodkasanych, niepodkasanym, niepodkasanymi, podkasana, podkasaną, podkasane, podkasanego, podkasanej, podkasanemu, podkasani, podkasanych, podkasanym, podkasanymi