synonim pokupny

odm. pokupny, niepokupna, niepokupną, niepokupne, niepokupnego, niepokupnej, niepokupnemu, niepokupni, niepokupny, niepokupnych, niepokupnym, niepokupnymi, pokupna, pokupną, pokupne, pokupnego, pokupnej, pokupnemu, pokupni, pokupnych, pokupnym, pokupnymi