synonim postawny

odm. postawny, niepostawna, niepostawną, niepostawne, niepostawnego, niepostawnej, niepostawnemu, niepostawni, niepostawny, niepostawnych, niepostawnym, niepostawnymi, postawna, postawną, postawne, postawnego, postawnej, postawnemu, postawni, postawnych, postawnym, postawnymi