synonim rogatki

odm. rogatek, rogatka, rogatkach, rogatkami, rogatki, rogatkiem, rogatkom, rogatkowi, rogatków, rogatku