synonim ruchoma przesłona

odm. ruchomy, nieruchoma, nieruchomą, nieruchome, nieruchomego, nieruchomej, nieruchomemu, nieruchomi, nieruchomo, nieruchomy, nieruchomych, nieruchomym, nieruchomymi, ruchoma, ruchomą, ruchome, ruchomego, ruchomej, ruchomemu, ruchomi, ruchomo, ruchomych, ruchomym, ruchomymi