synonim samorzutny

odm. samorzutny, niesamorzutna, niesamorzutną, niesamorzutne, niesamorzutnego, niesamorzutnej, niesamorzutnemu, niesamorzutni, niesamorzutnie, niesamorzutny, niesamorzutnych, niesamorzutnym, niesamorzutnymi, samorzutna, samorzutną, samorzutne, samorzutnego, samorzutnej, samorzutnemu, samorzutni, samorzutnie, samorzutnych, samorzutnym, samorzutnymi