synonim samozagłada

odm. samozagłada, samozagład, samozagładach, samozagładami, samozagładą, samozagładę, samozagłado, samozagładom, samozagłady, samozagładzie