synonim scalony

odm. scalony, niescaleni, niescalona, niescaloną, niescalone, niescalonego, niescalonej, niescalonemu, niescalony, niescalonych, niescalonym, niescalonymi, scaleni, scalona, scaloną, scalone, scalonego, scalonej, scalonemu, scalonych, scalonym, scalonymi