synonim widać

odm. widać, widać będzie, widać było, widać byłoby