synonim wynalazczość

odm. wynalazczość, wynalazczości, wynalazczościach, wynalazczościami, wynalazczością, wynalazczościom